Bureau

Uitgangspunten zijn enthousiasme voor goede architectuur uit het verleden en de betekenis en waarden ervan, gekoppeld aan het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de materiële en historische resten.

Een conceptueel sterk ontwerp, passende interventies en betrokkenheid bij het project zijn andere pijlers. Het werk begint met het ontdekken en vervolgens optimaal benutten van de werkelijke veelzijdigheid van het bestaande gebouw. Een afgestemde ordening van de bestaande gebouwstructuur op de (nieuwe) functies krijgt extra lading omdat (restauratie)ontwerp, restauratietechniek, installatietechniek, bouwfysica en duurzaamheid op dezelfde leest geschoeid zijn. Na een voltooiing zal het gebouw als natuurlijk en volkomen vanzelfsprekend overkomen in haar functioneren en prestatie.